reimagine writing

hukuskia?

The past could not imagine me,
the present has not imagined me.
contemporary modern woman? Of course
I have to speak in correct
British English, exhaling
vowels and consonants
through my nose…roll my tongue…

Lakini wapi?
Hata hiyo mdomo ikijaribu
haiwesmake – na bila apology.
Walisahau kuambia nahodha,
lugha ilikuja ikimwagikanga kwa njia.

Na hii hatukuisave
ka petroli ya tanker Mombasa Highway imeanguka.

A-ah.
Hii tuka- finyanga, seremala, chomelea,
guzishia, nyongesea.

Ikawa yetu.
Hukuskia nguo ya kuombwa
haifunikangi rasa?


“ngumu kwangu Kizungu fluent
lakini huezi command umati nainfluence”
Juliani ‘Exponential Potential’

Talk to me